Obračanje zalog

Izpis je namenjen prikazu obračanja zalog artiklov oziroma skupin artiklov. Poleg klasičnih pregledov je možen prikaz tudi v grafični obliki. Osnovni pregled je na ravni artikel/skupina artiklov.

Najprej se odpre okno Pregled obračanja zalog, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje za katerega želimo podatke pregledovati.

Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

Oddelek – vpišemo oziroma izberemo oddelek artiklov.

Dobavitelj – vpišemo oziroma izberemo dobavitelja. Podatki se preverjajo, če je pri artiklih v šifrantu vnesen dobavitelj.

Klasifikacija - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije za katere želimo podatke pregledovati.

Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Način izračuna – izbor izračuna/prikaza obrata zalog.

Način izračuna »povprečna zaloga/povprečna izdaja« je izračun, kateri za obrat izračuna zalogo in izdajo za vsak dan v izbranem obdobju, deli z številom dni in izračuna koeficient.

Izbor »prodajni prihodki/povprečna zaloga« - izračun obrata na način, da v obdobju poišče prodajne vrednosti in izračuna koeficient s povprečno zalogo.

Izbor »količinski obrat«, pa za izračune upošteva količinske vrednosti zaloge in izdaje.

Poleg izračunov je prikaz »povprečne dobe vezave«, ki pomeni razmerje med številom dni v obdobju in obratom zaloge.

Natisni