Tiskanje kontov za obresti po analitikah

Program omogoča izpis kontov za obresti po analitikah.

  • Naziv liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi liste.

Natisni