Verzija 2018.16.001 z dne 14.12.2018

  • Možnost izvoza podatkov PPZ za Modro zavarovalnico
  • Pripomoček za kopiranje podatkov virov financiranja ISPAP
  • Odpravljene težave pri branju datoteke place.w-1
  • Pri premikanju stolpcev v neposrednem vnosu si program pravilno zapomni zaporedje.
  • Šifre in nazivi dodatnih analitik so dodani v dimenzije OLAP analize obračunov.

Natisni