Verzija 2018.09.004 z dne 01.08.2018

Sociala, zdravstvo in obračun

Odpravljena napaka pri uvozu cenikov iz ZZZS zaradi spremenjene sheme v strukturi za uvoz.

Natisni