Verzija 2020.15.001 z dne 6.11.2020

  • Računi in plačila
    • Urejena je aktivnost gumba Plačevanje glede na Nastavitev programa in Varnostni sistem.
  • Plačevanje
    • odpravljene so težave na maski postavke izpiska za gumb Kartica partnerja
    • spremenjen je izgled maske za obdelavo postavke izpiska
    • zneski se vpisujejo v nova polja Znesek breme in Znesek dobro

Natisni