verzija 2017.08.000 z dne 16.06.2017

Dnevne obdelave

 • Kompenzacije - E-kompenzacije
  • gumb vnesi, spremeni: Spodaj dodano štetje izbranih zapisov
 • Izterjave - Opominjanje
  • gumb Priprava - Priprava iz DK, Priprava iz SPR: 
   • dodane so nove omejitve za pripravo opominov )od do prve in druge gruče, Knjiga FAK...), dodana je možnost izbire samo določenih nastavitev iz kontov za opominjanje in samo izbranih nezaporednih strank.
   • dodana je nova funkcionalnost "Upoštevaj združevanje iz OST", ki omogoča, da se na enem opominu izpišejo koristniki iz OST, ki imajo določeno združevanje računov na en UPN oz. SDD.
  • Tiskaj - Tiskaj opomine, Tiskaj seznam opominov: obstoječa nastavitev "Nastavitve preglednice" je preimenovana v "Tiskaj opomine iz preglednice po vrstnem redu iz preglednice" in izbira te nastavitve pomeni, da se bodo tiskali samo opomini, ki jih vidimo v preglednici in po vrstnem redu, ki je v preglednici.

Hitri pregled

 • Pregled - ob kliku na gumb Priprava dodana kontrola, da so vsi konti, za katere se pripravljajo podatki, konti, ki imajo odprte postavke.

 

Natisni