Urejanje podatkov o kooperantih

Izbere se gumb  - Popravi zapis (Enter) in odpre se okno Zamenjava cene kooperacije:

 

 

Na tem okni so naslednji podatki:

  • Šifra artikla – vidi se šifra izdelka delovnega naloga.
  • Vrstica sestavnice – vidna je vrstica sestavnice delovnega naloga.
  • Šifra operacije – operacija za katero pregledujemo podatke.
  • Šifra kooperanta – kooperant, ki izvaja operacijo.
  • Naziv storitve –  Naziv storitve kooperanta.
  • Količina – kakšna je potrebna količina storitve za izdelavo nadrejenega artikla.
  • Cena -  podatek se predlaga iz delovnega naloga, lahko ko popravljamo. Za delovne naloge z letnico 2006 ali starejše je z modro barvo prikazan tudi cena preračunana v EUR

Natisni