Verzija 2020.09.001 z dne 3.7.2020

  • V kolikor je znesek posamičnega plačilnega naloga > 50.000,00 Eur, program pripravi toliko nalogov glede na višino zneska za plačilo, ki ne presegajo znesek predloga 49.999,99 Eur. V zadnji nalog se zapiše preostanek do polne vrednosti originalnega zneska za plačilo.

Natisni