Plače in prispevki za starševsko varstvo

Na tem obrazcu se tiskajo podatki plač pred nastopom starševskega dopusta za največ 12 mesecev. Nastavitveni podatki so :

Za zaposlenega od - do – obvezno izpolniti, obrazec se običajno tiska posamezno.

Zadnja plača, ki se še upošteva v izpisu – vnesti je treba zadnjo plačo (leto in mesec, ), ki se še upošteva v izpisu. Od vključno tega obračuna se tiska podatke do 12 preteklih plač.

Vrsta odsotnosti – iz spustnega menija se izbere vrsto dopusta (porodniški, starševski ….)

Izbere se način izrabe dopusta (polna ali delna odsotnost, očetovski dopust po dnevih) glede na izbrani način izrabe se potem izpolnijo dodatni podatki.

Polna  odsotnost – datumi od – do

Delna odsotnost - v datumi od – do, ure na dan in teden

Očetovski dopust po dnevih – vnese (našteje) se datume dni koriščenja

Odtegljaji – priložena dokumentacija – označimo priloge, povezane z odtegljaji zaposlenega (samoprispevki, članarine, krediti ..)

Natisni