Verzija 2019.02.001 z dne 25.01.2019

  • Dopolnjen način delovanja v primeru nastavitve "Obvezna knjižna skupina" in spremembi Stranke na obstoječih dokumentih naročil in odpremnih nalogov.
  • Pri najavah Mentek dopolnjen izvoz v XML z novim podatkom ArticleDescription2 v katerega se polni Naziv artikla 2.
  • Pripomoček "Priprava naročil dobaviteljem" spremenjen v delu "Upoštevam odprta naročila dobaviteljem". Poenoten način izračuna kot na pripomočku "Avtomatsko formiranje naročil".

Natisni