Poročilo o obračunanih in plačanih prispevkih

Obrazec je namenjen pošiljanju podatkov na Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Kapitalske družbe – pri izpisovanju Poročila o obračunanih in plačanih prispevkih lahko izvedemo izvoz teh podatkov v izbrano mapo, kjer se bo izdelala izvozna datoteka. Na računalniškem disku ali drugem mediju mora pred tem obstajati mapa za izvoz. Pri določanju poti do mape si pomagamo z gumbom , ki odpre okno, kjer postopoma določimo pot do mape.

Natisni