Pošiljanje podatkov

Modul je namenjen uporabnikom, ki želijo svoje podatke prenesti na neko drugo delovno mesto ter jih tam uporabljati.

Odpre se okno »Pošiljanje podatkov: nastavitve«, na katerem določimo osnovne nastavitve prenosa podatkov:

Področje prenosa – vnesemo ali izberemo področje, na katerem bo program ustvaril datoteko s podatki, ki jih želimo prenašati. Imena te datoteke ne vnašamo, saj jo ustvari program sam. Program sam predlaga področje, ki smo ga izbrali ob zadnjem prenašanju podatkov.

Izberite podatke, ki naj se prenesejo – izberemo, kaj želimo prenašati. Okno prikazuje preglednico, kjer so uporabniški nazivi prikazani na prvem nivoju, podatkovne baze po aplikacijah pa na drugem nivoju te preglednice.  Na razpolago imamo vse podatkovne baze vseh uporabniških nazivov, na katere se  lahko povezujemo s kakšnim SAOPjevim programom. Izberemo lahko vse (desni klik  ponudi možnost hitre izbire vseh podatkovnih baz) ali pa samo posamezne podatkovne baze po uporabniških nazivih. Izjema je podatkovna baza šifrantov, ki jo program sam vedno priloži k izbranim podatkom.

Gumb Opusti  zapre okno in nas vrne na glavni meni.

Gumb Naprej  odpre naslednje okno  »Pošiljanje  podatkov: prikaz izbranih podatkovnih baz«, na katerem še enkrat preverimo, kaj smo označili:

Gumb Opusti  zapre okno in nas vrne na glavni meni.

Z gumbom Nazaj se vrnemo na prejšnje okno, kjer lahko ponovimo nastavljanje prenosa podatkov.

Z gumbom Naprej  zaženemo kopiranje označenih podatkov. Program preveri, če ni katere od označenih podatkovnih baz že zaklenil kakšen drugi uporabnik ter nas o tem ustrezno opozoril. Samo kopiranje podatkov (pripravljanje stisnjene mape s podatki) lahko kadarkoli prekinemo z gumbom Prekini  .

Ko program konča kopiranje izbranih podatkovnih baz, pokaže novo okno »Pošiljanje podatkov: zaključek«.

Na oknu vidimo katero je področje, kjer je program ustvaril datoteko s podatki, ter katera je ta datoteka. Ime datoteke se sestavi iz:

•        besedila »SAOPPodatki_«

•        šifre stranke – nosilke licence

•        datuma in časa v obliki LLLL_MM_DD_hh_mm_ss in

•        končnice .zip.

Glavni del okna pa prikazuje vsebino izdelane stisnjene mape.

V tem trenutku lahko:

gumb Zapri  – zapremo okno in se vrnemo na glavni menu

gumb Nazaj  – se vrnemo na sam začetek prenosa podatkov (na nastavljanje prenosa)

gumb Pošilji  – odpremo privzeti poštni program in novo sporočilo, v katerem je ustvarjena stisnjena mapa (.zip datoteka) s podatki že priložena. Dodati moramo samo še prejemnika elektronskega sporočila in sporočilo s podatki poslati.

gumb Odpri mapo – odpre raziskovalec oz. mapo s področjem prenosa.

Natisni