Referenti

Šifrant Referenti je preglednica, ki prikazuje referente, ki jih uporabljamo pri poslovanju. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta referentov, so natančneje prikazani v navodilih za SAOPsf.

Natisni