Verzija 2021.01.001 z dne 8.1.2021

Knjiga prejetih računov

  • e-poštar: v čakalno vrsto epoštarja je dodan stolpec Datum opravljanja storitve, ki se polni iz eračuna
  • Pošiljanje računa v plačilni promet: dopolnjena revizjska sled in pošiljanje podatkov v PP
  • Povezava PRAC-MSP: odpravljena napaka, ki se je pojavila v preglednici prejemov, ko smo želeli izbrati za povezavo prejem iz preteklega leta

Natisni