Dodajanje novih zapisnikov o spremembi cen

Zapisniki o spremembi cen so dokumenti tipa prometa »S«. Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Zapisnik o spremembi cen, kamor vpišemo podatke o novem dokumentu spremembe cen.

Okno ima tri zavihke: Splošno, Opisi in Vrstice.

Nad zavihki se nahaja podatek: Datum.

  • Datum – vpišemo oziroma izberemo datum zapisnika. Datum mora biti znotraj knjižnega obdobja, v katero smemo knjižiti.

Natisni