Prometi SM, SN, Referent

Oglejmo si nastavitvene parametre za pregledovanje prometa po SM. Enako velja za promete po SN in Referentih.

 

·      Leto/obdobje od .. do leta – program predlaga letnico iz nastavitev. Če želimo pregled ali izpis kartice za pretekla leta popravimo letnico. Vpišemo obdobje od..do za katere želimo pregled podatkov. To omogoči izpis podatkov več let na enem izpisu. Pri tem je upoštevano otvoritveno stanje Leta od, otvoritvena stanja naslednjih let se ne izpišejo. Ker so kartice razreda 4 in razreda 7 zaprte, se podatke zapiranja izloči z vnosom Temeljnice in Obdobja, po katerem so bili podatki zapiranja knjiženi.

·      SM od .. do – izberemo SM za katerega želimo izpis.

·      Konti od .. do – vpišemo konte za katere želimo pregled kartice.

·      Tip konta - izbiramo lahko med Vsi konti, Redni konti  in Evidenčni konti. Za splošne uporabnike je primerno vsi konti (program predlaga to nastavitev), uporabniki za katere velja Zakon o računovodstvu in imajo evidenčno knjiženje pa običajno izbirajo med rednimi in evidenčnimi konti.

·      Izven bilančni: izbiramo med Redni konti, Izven bilančni ali Vsi konti.

 

·      SN do .. do – izberemo SN za katerega želimo izpis.

·      Referenti od .. do – izberemo referente za katere želimo izpis.

·      Razvrščanje po: izpis lahko razvrščamo po Šifri stranke, Nazivu, Prometu v breme, Prometu v dobro, Saldu v breme in Saldu v dobro.

·      Devizni podatki – če polje označimo s kljukico in vpišemo oznako tuje denarne enote, se nam bodo na izpisu izpisovali tudi zneski v tuji valuti in oznaka tuje valute (npr. za USD se nam bo izpisalo 840).

·      Zaključeni, Nezaključeni – izbira je aktivna pri pregledu Promet Stroškovnih nosilcev. Izberemo lahko med: Vsi, Zaključeni ali Nezaključeni. Zaključeni stroškovni nosilci so tisti, ki imajo vpisan datum zaključka.

 

·      Ne upoštevamo temeljnice za izločanje – če želimo, da nam program v izbranem izpisu prometa ne upošteva temeljnic za izločanje polje označimo s kljukico, sicer ga pustimo praznega.

·      Ime izpisne liste – vpišemo poljuben tekst, ki se nam bo izpisoval v glavi izpisa.

 

 

Na podlagi nastavljenih podatkov program pripravi izpis, na katerem  je prikazana Šifra in naziv SM, Promet v breme, Promet v dobro, Saldo v breme in Saldo v dobro. Primer izpisa je prikazan na spodnji sliki.

 

Natisni