Letno poročilo odpadne embalaže

Letno poročilo odpadne embalaže omogoča pripravo poročila o letnih količinah odpadne embalaže dane v promet po pravilniku o ravnanju z odpadno embalažo. Podatki se pripravijo na osnovi izdanih računov in podatkov o odpadni embalaži iz šifranta artiklov.

Najprej se odpre okno Letno poročilo odpadne embalaže, kjer podamo podrobnosti za izpis.

·      Datum od/do – vpišemo oziroma izberemo obdobje za katerega želimo pregledovati podatke o embalaži dani na trg. Običajno je to obdobje koledarsko leto. Izbor se na naša na datum opravljene dobave blaga.

·      Artikel od/do – vpišemo oziroma izberemo artikle, za katere želimo pregled o embalaži dani na trg.

·      Skupina artikla od/do – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov, za katere želimo pregled o embalaži dani na trg.

·      Klasifikacija od/do – vpišemo oziroma izberemo klasifikacije artiklov, za katere želimo pregled o embalaži dani na trg.

·      Vrsta prometa za prevzeto odpadno embalažo – vpišemo oziroma izberemo vrsto prejema iz šifranta vrst prometa MSP, na katero prejemamo odpadno embalažo od uporabnikov. Vnos je možen samo, če je fakturiranje povezano z Materialno skladiščnim poslovanjem. Omogoča prikaz podatkov o prevzeti embalaži, za katero zagotavlja zavezanec ravnanje sam na poročilu Letne količine odpadne embalaže glede na vrsto materiala.

 

Pri tem se polnijo podatki v stolpce na poročilih na naslednji način:

·      Uvožena embalaža – prazna – količina odpadne embalaže z vrsto nabave »uvožena« za artikle, ki so označeni, da so embalaža

·      Uvožena embalaža z blagom – količina odpadne embalaže z vrsto nabave »uvožena« za artikle, ki niso embalaža

·      Proizvedena embalaža lastna proizvodnja – količina odpadne embalaže z vrsto nabave »proizvedena v lastni proizvodnji«

·      Proizvedena embalaža nabavljena v SLO – količina odpadne embalaže z vrsto nabave »nabavljena v SLO«

·      Izvožena embalaža prazna – količina odpadne embalaže na računih z naslovom prejemnika v tujini za artikle, ki so označeni, da so embalaža

·      Izvožena embalaža z blagom – količina odpadne embalaže na računih z naslovom prejemnika v tujini za artikle, ki niso embalaža

·      Embalaža dana na trg v Sloveniji prazna – količina odpadne embalaže na računih z naslovom prejemnika v domači državi za artikle, ki so označeni, da so embalaža

·      Embalaža dana na trg v Sloveniji z blagom – količina odpadne embalaže na računih z naslovom prejemnika v domači državi za artikle, ki niso embalaža

·      Vključena v sistem družbe komunalna – količina odpadne embalaže na računih z naslovom prejemnika v domači državi, ki imajo vrsti ravnanja v sistemu družbe (SLOPAK) – komunalni odpadki

·      Vključena v sistem družbe nekomunalna – količina odpadne embalaže na računih z naslovom prejemnika v domači državi, ki imajo vrsti ravnanja v sistemu družbe (SLOPAK) – nekomunalni odpadki

·      Zavezanec sam zagotavlja ravnanje – količina odpadne embalaže na računih z naslovom prejemnika v domači državi, ki niso vključeni v sistem družbe (SLOPAK)

·      Prevzeta od končnih uporabnikov – prejeta količina odpadne embalaže v MSP, ki ni vključena v sistem družbe (SLOPAK)

·      Zavezanec sam zagotovi recikliranje – prejeta količina odpadne embalaže v MSP, ki ima vrsto ravnanja »Zavezanec sam zagotovi recikliranje«

·      Zavezanec sam zagotovi drugo predelavo – prejeta količina odpadne embalaže v MSP, ki ima vrsto ravnanja »Zavezanec sam zagotovi drugo predelavo«

·      Zavezanec sam zagotovi odstranitev – prejeta količina odpadne embalaže v MSP, ki ima vrsto ravnanja »Zavezanec sam zagotovi odstranitev«

 

Dokumenti se tiskajo s pomočjo vzorcev QRD, s pomočjo katerih je možno prilagajati poročila lastnim potrebam.

Ob novi instalaciji dobimo dva vzorca: Letne količine embalaže dane v promet in Letne količine embalaže glede na vrsto materiala.

Natisni