Verzija 2017.10.001 z dne 18.8.2017

 • Knjiženje
  • Prejem
   • Pri uvozu prejemov s pomočjo t.i. čarovnika za uvoz, se šifra konsignatarja iz uvozne datoteke preveri in uskladi z masko.
  • Gotovinska prodaja
   • Delni storno: pripomoček za delno storniranje je dopolnjen na način, da se odstotek rabata iz glave in popusta na vrstici storniranega računa preračuna v odstotek popusta na vrstici na računu, katerega vnašamo.
   • Pri vnosu novega računa in izboru blagajnika se izvede kontrola na izpolnjenost podatka o davčni številki blagajnika. V primeru, da podatek ni izpolnjen, program izpiše opozorilo, kjer s potrditvijo lahko nadaljujemo delo ali pa prekinemo z vnosom.
   • Pri tiskanju kopije gotovinskega računa se ohrani nastavitev o izpisu kupca (ko ne gre za račun za davčnega zavezanca). Poleg tega se iz originala ohrani izbor samega obrazca, tako da uporabnik ne more več izbirati iz seznama »Naziv izpisa«. Na kateri tiskalnik se kopija izpiše, pa je izbor še vedno možen (op.: predlaga se iz trenutnih nastavitev).
  • Na vrsticah gotovinske in negotovinske prodaje se je uvedlo varnostni sistem za ključ »Prodaja, spreminjanje nazivov artikla«. To pomeni, da če tega dovoljenja nimamo, na vnosih vrstic računa ne moremo popravljati 1. in 2. naziva ter enote mere artikla.
  • Izvoz v blagajniško poslovanje BP
   • V nastavitvenih podatkih izvoza dodano polje »Blagajnik«. Vpišemo ali izberemo iz šifranta šifro blagajnika, katera se potem prenese v blagajniški prejemek.
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Pred pripravo temeljnice dodana kontrola na obdobje knjiženja v Dvostavnem knjigovodstvu. Če obdobje ni odprto ali ni dovoljenja za knjiženje, program izpiše opozorilo in ne nadaljuje s pripravo temeljnice.
 • Prenos podatkov na off-line blagajne
  • Narejen je sistem avtomatskega prenosa podatkov o šifrantih, cenah in zalogah iz centralne poslovalnice na off-line blagajne. Če je na poslovalnici vključen asinhroni prenos podatkov, se pripravljeni podatki na lokacijo prenesejo s za te namene narejenimi servisi. Podatke na centrali lahko pripravimo ročno, kot do sedaj preko programa »Prenos podatkov na off-line blagajno«, kjer izberemo željene prenose. Lahko pa tudi samo pripravo podatkov avtomatiziramo preko servisov, tako da to praktično pomeni, da na centrali ni potrebno več skrbeti za prenose novih podatkov na off-line blagajne. Sistem prenosa podatkov preko servisov se izvede v razporejevalcu opravil, kjer se po želji nastavi urnik priprave in prenosov. Sistem se implementira s pomočjo naše tehnične podpore.

 

Natisni