Priprava dokumentacije

·      Povabilo k oddaji ponudbe, Ponudba in Izjava o izpolnjevanju pogojev so izpisi pripravljeni s pomočjo Word-a na osnovi vzorca. Glede na vaše potrebe in želje lahko na podlagi danih vzorcev oblikujete svoje izpise – dodate logotip, spremenite pisavo, robove strani… Pripravljeni izpisi se shranjujejo v Pregled nad dokumenti in če je izpolnjena šifra dogodka v nastavitvah programa za javna naročila (PRAC – Nastavitve programa – polje Dogodek), potem se shranijo tudi v Dogodke povabljene stranke, če gre za postopek Zbiranja ponudb, sicer v dogodke uporabnika (Stranke – zavihek Dogodki) in se na trenutnem javnem naročilu prikazujejo na zavihku Dogodki.

·      Priprava datoteke pomeni, da lahko s pomočjo programa predmete naročanja izvozite v excel datoteke (program pripravi toliko različnih datotek, kot je različnih izbranih strank, ki jih vabimo k oddaji ponudbe), ki jo pošljete potencialnemu ponudniku, ta jo dopolni tako, da vpiše cene predmetov ter vam jo vrne. Po prejemu, lahko predračun uvozite v program. Na ta način imate manj ročnega dela. Pripravljene excel datoteke se shranjujejo v Pregled nad dokumenti in če je izpolnjena šifra dogodka v nastavitvah programa za javna naročila (PRAC – Nastavitve programa – polje Dogodek), potem se shranijo tudi v Dogodke povabljene stranke, če gre za postopek Zbiranja ponudb, sicer v dogodke uporabnika (Stranke – zavihek Dogodki) in se na trenutnem javnem naročilu prikazujejo na zavihku Dogodki.

 

Ko so izpisana vsa vabila, vse izjave o izpolnjevanju pogojev, pripravljene datoteke (če je to potrebno)… se lahko povabilo zaključi. Kliknemo na gumb Povabilo zaključeno/objava narejena (Alt + L). Odpre se spodaj prikazano okno:

Po potrditvi se spremeni status naročila iz Evidentirano v status V postopku in spreminjanje podatkov na zavihkih Odobritev/Zavrnitev ni več mogoče. Aktivirajo se tudi zavihki Prejete ponudbe in Izbor.

 

Natisni