Preglednica Plan nabave

  • V oknu Plan nabave je seznam vseh planov za prodajo.

  • V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:
  • Leto – pri prvem vnosu se predlaga letnica sistemskega datuma, če pa podatki v tabeli že obstajajo se predlaga najvišje leto plana. Program omogoča pregled planov nabave za tekoče in prejšnja leta, ki jih s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Novo leto otvorimo tako, da vtipkamo novo letnico.
  • Status – vpišemo status plana nabave (vsi, potrjen, nepotrjen). Z izbiro tega statusa vidimo kateri plani so potrjeni in kateri ne.
  • Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto planov nabave po padajoči številki. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po številki, datumu,…
  • V spodnjem delu pregledice je gumb  . Tu sta dve izbiri:

o  Avtomatsko formiranje plana nabave

o  Formiranje plana nabave – sestavnice

o  Formiranje plana nabave po obdobjih

o  Formiranje plana nabave – pogodba

Natisni