Verzija 2021.04.001 z dne 15.3.2021

Plačilni promet

  • Plačilni nalog: vklopljena je nova funkcija za kontrolo modela in sklica. Dopolnjena so bila opozorila, po potrditvi šifre nalogodajalca a li šifre prejemnika se podatek o modelu in sklicu ne prepiše več iz stranke. 
  • Preglednica plačilnih nalogov in Gumb Računi:
    • popravljen je pogoj za seštevek označenih nalogov po računu plačnika
    • Spremenjeno je okno, ima nove kolone: Opis računa, Številka, Znesek obremenitev in denarna enota. 
    • Okno vsebuje vmesne seštevke po računu plačnika in denarni enoti. 
    • v primeru, da je račun plačnika neaktiven, je za Opis in Številka računa font obarvan rdeče. 

Natisni