Gumb »Knjiži «

Funkcija je namenjena knjiženju stroška kooperacije. Podatki vrstic stroška kooperacije se prenesejo na operacije delovnih nalogov. Po knjiženju se strošek samodejno zaključi in njeno naknadno spreminjanje ni več mogoče.

Funkcijo izvede naslednje:

  • podatek o šifri kooperanta (iz glave stroška) StroskiKooperacijeGlave.Sifrakooperanta se prenese na kooperanta na operacijo delovnega naloga (pomeni, da se lahko spremeni kooperant, ki je na delovnem nalogu bil predviden za izvajanje operacije),
  • podatek o dokončanosti operacije (Gotovost / 100) se prense na količino operacije delovnega naloga:

1. v kolikor je dokončanost  < 1 se pogleda ali je vsota količin kooperacije te ID operacije na delovnem nalogu < 1

2. če je >=1 se ne zgodi nič

3. če je <1 se kopira operacijo v novo operacijo, pri čemer se vse podatke pusti nespremenjene, le količina kooperacije se izračuna  = 1 – vsota vseh količin kooperacije te ID operacije na delovnem nalogu

  • podatek vrednost vrstice stroška / (Gotovost / 100)  se prepiše v ceno operacije delovnega naloga,
  • na operacijo delovnega naloga se vpiše Strošek ='Da'

Natisni