Prejemki

Zavihek Prejemki vsebuje podatke o prejetih dohodkih posameznega zavezanca in plačanih dajatvah :

 • Šifra prejemka – oznaka vrste osebnega prejemka oziroma dohodka (npr. 10 za plače, 61 za dohodke iz avtorskih pravic, ipd.)
 • Datum plačila dajatev – datum lahko vnesemo ali pa ga izberemo iz  koledarčka, ki ga odpremo s klikom na gumb .
 • Znesek prejemka – vnese se znesek dohodka brez stotinov.
 • Znesek priznanih stroškov – znesek normiranih odhodkov oz. stroškov brez stotinov.
 • Dohodnina RS – akontacija dohodnine v RS brez stotinov.
 • Dohodnina v tujini – akontacija dohodnine v tujini brez stotinov.
 • Prispevki – prispevki za socialno varnost brez stotinov.
 • Samoprispevki – primer: znesek krajevnega samoprispevka brez stotinov.
 • Opomba – če želimo, dodamo v preglednico poljubno besedilo.

 

 

Če prejemki niso bili avtomatsko preneseni v program in smo torej sami vnesli podatke v preglednico prejemkov, se v tabeli prejemkov posameznega zavezanca za ročno dodane podatke izpiše beseda Vnos pri rubriki Izvor podatka.

Podatke iz preglednice zavezancev za dohodnino in njihovih prejemkov lahko natisnemo, če kliknemo na gumb , ki je nad preglednico Zavezanci za dohodnino. Z aktiviranjem gumba Izpis šifranta  se odpre meni za izbor naslednjih izpisov:

 

 • Šifrant zavezancev za dohodnino
 • Obvestilo o izplačanih prejemkih
      

Po izboru želene vrste izpisa se odpre okno z nastavitvenimi podatki za izbrani izpis.

Natisni