Verzija 2020.13.003

  • Odpravljene težave pri pripravi eRačunov vezane na dolžino polj za elemente D_0062 (Številka računa) in D_3413 (Fakturist oz. Blagajnik).
  • Odpravljena težava pri izpisu protokola pri knjiženju računov v knjigovodstvo.

Natisni