Verzija 2017.14.003

Davek na dodano vrednost 

Knjige:

 • Urejen vnos vrstic DDV - možnost spreminjanja datuma in spreminjanja zneska Se ne odbija

Obračun storitev

Dopolnitve v povezavi s spremembo Zakona o vrtcih UL 55/2017, 28.b člen in dopisom Ministrstva za finance županom in finančnim službam občin št. 4102-80/2017.

 • Zakon navaja, da naj vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. To zahtevo glede upoštevanja dodatnih ugodnosti je SAOP OST Obračun storitev že sedaj upošteval.
 • občine naj bi od 01.01.2018 vodile ločeno podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. V ta namen naredili dopolnitev modula tako, da dobite informacijo o dodatnih ugodnostih občine.

OPOZORILO: znesek dodatne ugodnosti za rezervacije izračunamo glede na metodologijo tako, da najprej izračunamo znesek glede odstotek plačila, ki naj bi ga občina plačala (100 - odstotek plačila za starša) na ceno programa po odbiti prehrani za dneve običajne odsotnosti in rezervacije. Če v primeru običajne odsotnosti in rezervacije ne odbijate prehrane, potem za vas izračun morda ne bo pravilen.

 • Obračuni - Tiskanje
  • Doplačila oskrbnine - Razvrščanje = Občina, skupina, naziv otroka: SAOP vzorec je dopolnjen tako, da dobite informacijo o dodatnih ugodnostih občine za obdobje obračuna oskrbnine. Vsi podatki vezani na "Razlika do ek.cene", "Rezervacija", "Popust" in Skupaj, ki je seštevek "Razlika do ek.cene" + "Rezervacija" + "Popust", so prikazani v ležeči pisavi.
  • Poračuni - Poračuni občin: SAOP vzorec je dopolnjen tako, da dobite informacijo o dodatnih ugodnostih občine za pretekla obdobja (stornacija in poračun oskrbnine). Zaradi povečanja števila podatkov je izpis po novem v ležeči postavitvi in vsa dodana polja so prikazana kot desno dodane kolone "Razlika do ek.cene", "Rezervacija", "Popust" in Skupaj, ki je seštevek "Razlika do ek.cene" + "Rezervacija" + "Popust".
 • Obračuni - Analize
  • Analiza obračunane zgodovine v vrtcu: dodane nove kolone in novi podatki. Funkcionalnost smo namreč dopolnili tako, da vam omogoča pregled podatkov vezanih na stornacije in poračune, pred tem smo imeli samo pregled podatkov vezanih na obračun za obdobje opravljanja storitve.
   • Opis: v primeru, da se prikazujejo podatki za obdobje obračuna, potem je tu opis "OBRAČUN", sicer je za pretekla obdobja opis "STORNACIJA" ali "PORAČUN". 
   • Občina: rezervacija: prikaže se izračun dodatnih ugodnosti, ki jh nudi občina v času rezervacije.
   • Občina: dod.ugodnosti: to je seštevek podatka "Občina: razlika do ek.cene" + "Občina: rezervacija" + "Občina: popust"

ePoštar

- odpravljena napaka pri prevzemu podatkov iz ZZIneta. Težava se je pojavila pri prevzemu bančnih izpiskov.

Natisni