Brisanje predvidenih storitev:

Predvidene storitve brišemo v Šifranti –Predvidene storitve

 

Odpre se nam spodnje okno, kjer gremo na Avtomatično popravljanje po enotah…

Izberemo od katere do katere enote bomo brisali in za katero storitev. Na spodnji sliki je primer, ko bomo izbrisali storitev 001 (Dijaška malica) za enoto 01 (šola).

To pomeni, da bodo imeli vsi učenci na šoli predvideno storitev za dijaško malico 0 in ko bomo uvozili podatke iz datoteke iz druge evidence obrokov bo vsak učenec dobil predvideno storitev za dijaško malico toliko, kot je vpisano v datoteki iz druge evidence obrokov.

 

Natisni