Verzija 2017.05.000 z dne 21.4.2017

REK-1

  • Odpravljene težave pri sestavi REK obrazca za izplačilo nagrade za poslovodenje za poslovodjo nerezidenta z boniteto
  • Odpravljene težave pri sestavi REK obrazca za izplačilo odpravnine v invalidskem podjetju
  • Pravilno štetje rezidentov na prvem reku (nastavitev DODATNE_NASTAVITVE_DM)

Datoteka KDPZ

  • Usklajen šifrant vzrokov prekinitve
  • Odpravljene težave na zapisu D2

Nastavitve programa

  • Odstranjeno opozorilo usklajenosti nastavitev izračuna delovne dobe med KE in OPZ

Obračun

  • Dodane vrste izplačila v javnem sektorju A080 in C131

Obračunski list

  • Pravilen prikaz vsote  materialnih stroškov na obračunskem listu JS (nastavitev Združim vrstice po vrstah obračuna)

 

 

Natisni