Gotovinska prodaja

Obdelava je namenjena vnosu gotovinskih računov končnim potrošnikom, možno pa je izstavljati in izpisovati račune tudi davčnim zavezancem po 82.členu ZDDV in t.i. malim davčnim zavezancem, katerim se na računu ne izpisuje identifikacijska številka, temveč davčna številka. Vnos posameznih dokumentov je narejen vrstično in kot tak omogoča hitro pripravo dokumenta. Omogočena je povezava s POS opremo (paragonski tiskalnik, prikazovalnik, predal) ali pa račune izpisujemo na poljubne instalirane tiskalnike. Tip blagajne je lahko on-line ali off-line. V primeru off-line blagajne se prometi blagajn prenašajo zbirno na koncu dneva na centralo. Možna je tudi povezava s TPD DOS »off-line« blagajno, na katero izvažamo cenike in šifrante, na koncu dneva pa uvozimo v TDR promet iz teh blagajn. Ob izboru v meniju »Knjiženje« se nam odpre preglednica Gotovinska prodaja, katera prikazuje račune gotovinske prodaje.

V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:

  • Leto –predlaga se letnica iz aktivnih nastavitev. Podatke lahko vnašamo/spreminjamo samo za tekoče leto iz nastavitvenih podatkov in za mesec januar iz naslednjega leta. Ob izboru naslednjega knjižnega leta, ko za to leto še ne obstaja promet se prikaže obvestilo »Ali želite knjižiti v naslednje knjižno leto?« Pritrdilni odgovor pomeni, da gremo naprej v preglednico, negativni odgovor pa nas vrne na polje za vnos leta.
  • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico.
  • Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti tipa gotovinska prodaja.
  • Datum – vpišemo oziroma izberemo datum, če želimo, da se na preglednici prikažejo samo računi določenega dne.
  • Artikel – vpišemo šifro artikla, če želimo dodatno filtrirati prikazane dokumente na preglednici. Tako lahko iščemo na katerih dokumentih imamo določen artikel.
  • Serija – vpišemo šifro sarže (serije), če želimo dodatno filtrirati prikazane dokumente na preglednici. Tako lahko iščemo na katerih dokumentih imamo določen artikel neke določene serije.

Nad preglednico sta aktivni ikoni »vnesi zapis« in »popravi zapis«. Za ostala leta pa le »popravi zapis«, ki ima le funkcijo pregleda podatkov. Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto gotovinskih računov po padajoči številki. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje podatkov.

Ko gotovinski račun potrdimo, se avtomatsko poknjiži. Če imamo povezavo z MSP, se prenese na vrsto prometa, ki je vpisana v šifrantu vrst prometa v okvirčku »Izdaja MSP«. Če to ni izpolnjeno, pa se prenese na vrsto prometa, ki je vpisana v šifrantu poslovalnic v polju Vrsta prometa za izdaje MSP. Zaloga se razbremeni iz vpisanih skladišč, najprej iz prvega vpisanega skladišča (Šifra 1.skladišča v MSP) in če na tem skladišču ni dovolj zaloge, se razbremeni še iz drugega, če le-tega imamo vpisanega v šifrantu poslovalnic v polju Šifra 2.skladišča v MSP. Če ni dovolj zaloge, se vrstica informativno obarva rdeče. Tudi če ni dovolj zaloge na skladiščih MSP-ja, lahko račun zaključimo, s tem da moramo narediti prejem manjkajočega blaga in potem takšen račun poknjižimo tako, da ga odpremo in kliknemo »Potrdi«, da se pravilno poknjižijo zaloge. Če pa imamo v nastavitvah izključeno možnost »Izdaja blaga brez zaloge«, pa v primeru povezave z MSP in nezadostne zaloge blaga, se blaga ne da izdati in program nas vrne v vnosne vrstice.

Natisni