Artikli

 • Na zavihku Artikli/Sklic (Alt A) se nahajajo podatki o sklicu na številko za knjižno skupino in preglednica, ki prikazuje knjižne skupine artiklov povezane s to knjižno skupino.

Model – vpišemo oziroma izberemo model sklica na številko za to knjižno skupino. Če model ni izpolnjen, pomeni da se za knjižno skupino uporablja splošen sklic na številko določen v Nastavitvah programa - Povezave.

Izračun kontrolnih številk – označimo ali se pripravljeni sklicni številki izračunajo kontrolne številke ali ne. Če model ni izponjen, podatek nima pomena in ga ni možno spreminjati.

Vzorec – vnesemo vzorec, po katerem se bo pripravila sklicna številka. Če model ni izponjen, podatek nima pomena in ga ni možno spreminjati.

 • Vnašamo lahko naslednje znake:
 • Znak
 • Pomen
 • Opomba
 • 0-9
 • Konstanta
 •  
 • - (minus)
 • Konstanta
 • Za model 12 (posebne položnice), vnos ni dovoljen. Možen vnos največ dveh minusov.
 • P
 • Predpona sklica knjige računov
 • Običajno dva znaka
 • R
 • Številka računa
 • Običajno do šest znakov
 • O
 • Številka obroka, pri obročnih zapadlostih
 • Običajno do trije znaki
 • L
 • Leto računa
 • Običajno dva ali štirje znaki
 • D
 • Davčna številka plačnika
 • Običajno osem znakov
 • S
 • Šifra plačnika
 • Običajno sedem znakov
 • Za model 12 (posebne položmice) je lahko vzorec dolg največ dvanajst znakov, za ostale modele pa dvaindvajset znakov.
 • Pri sestavljanju sklicne številke velja naslednje:

Števila in minusi predstavljajo konstanto in se zapišejo nespremenjeni na pozicijah, kjer se nahajajo

Pri črkovnih oznakah velja, da zaporedno število enakih črk pomeni dolžino podatka.

Pri oznaki D (davčna številka) se v sklic vzame številčni del podatka

Pri oznaki O (obroki) se za celoten račun vzame nič (0)

Pri oznaki S (kupec plačnik) se v primeru ne številčne šifre stranke vzame nič (0)

Podatki se znotraj posamezne oznake desno poravnajo z vodečimi ničlami. Če je podatek daljši, se upošteva desni del podatka v ustrezni dolžini. Npr.: če je podatek 2345, pri dolžini sedem podatek 0002345, pri dolžini 3 pa 345.

Natisni