Verzija 2018.09.001 z dne 20.07.2018

  • Dodan gumb za prehod iz posrednega v neposredni vnos in obratno.
  • Dodan gumb za tiskanje obračunskega lista iz vrstic zaposlenega.
  • Urejen izračun povečanega zneska prispevka za zaposlovanje v primeru več refundacij v obračunu.
  • V OLAP analizo obračunanih prispevkov je dodan podatek zaporedna številka vrstice.
  • Omogočeno razvrščanje na kontrolnem izpisu v koraku 3 evidence prisotnosti.

Natisni