Uvoz podatkov v DDV

Zaženemo program Davek na dodano vrednost DDVc, izberemo meni Knjige in ukaz Evidenca izdanih računov.

Kliknemo na gumb Uvoz podatkov. in odpre se okno Uvoz iz DDV.w-1, kjer določimo:

  • Prenesi iz mape – določimo mapo, v kateri je shranjena besedilna datoteka ddv.w-1, ki smo jo pripravili v programu OBR.
  • Mapa in ime preimenovane datoteke – v primeru, da želimo imeti to datoteko shranjeno, jo moramo preimenovati. To storimo tako, da najprej s pomočjo gumba Odpri, poiščete datoteko promet.w-1 in jo preimenujete.
  • Datum knjiženja – vtipkamo datum knjiženja oziroma ga poiščemo s pomočjo koledarčka. Program nam že predlaga računalniški datum.

 

Po vnosu zahtevanih podatkov sprožimo uvoz s klikom na gumb Potrdi. Izpiše se informacija o številu prenesenih in neprenesenih računov in računi so preneseni v DDV.

Natisni