Verzija 2017.04.000

 • Šifranti
  • Poslovalnice
   • Za izračune kalkulacij na vnosih prejemov dodana nova polja za cenike izjem. V primeru kalkulacij »Iz cenikov artiklov« se lahko vnese dodatne cenike, kateri veljajo pred dosedanjimi. Če so ceniki izjem izpolnjeni, se kalkulacija predlaga najprej iz cenikov izjem, nato sledi iskanje po standardnih cenikih in nato po zadnji kalkulaciji.
   • Na zavihku (gumbu) »Dodatne nastavitve« je nova nastavitev »Gotovinska prodaja – končni potrošnik privzeto«. Nastavitev določa delovanje pri vnosu kupca na gotovinski prodaji.
 • Knjiženje
  • Prejemi in Predprejemi
   • Kalkulacija na vnosih prejemov/predprejemov se sedaj predlaga tudi iz cenikov izjem, če so le-ti vneseni in če obstaja veljavna cena za artikel, ki se ga vnaša.
  • Negotovinska prodaja
   • Uvedena kontrola na mejno količino izdaje – omejitev je na količino 99.999,999. V primeru vnosa količine večje od navedene, program zavrne potrditev dokumenta.
  • Gotovinska prodaja
   • Vnos kupca (F4)
    • V primeru, da je nova nastavitev »Gotovinska prodaja – končni potrošnik privzeto« potrjena, potem velja, da se vedno izpiše račun po 83.čl.ZDDV, t.j. v obliki za končnega potrošnika. To pomeni, da na gotovinski prodaji ni možno izstavljati računov za davčne zavezance po 82.čl.ZDDV.
 • Razno
  • Odstranjena odvečna kontrola na DDVc pri knjiženju v knjigovodstvo, ko je program javljal, da ne obstaja DSN do DDVc. Ta kontrola do DDVc je odstranjena tudi v nastavitvah knjiženja.
  • Odpravljena težava ob ažuriranju zapisa v nastavitvah knjiženja na SQL2016.

Natisni