Prejem

Obdelava je namenjena vnosu prejemov blaga s kalkulacijo nabavnih in prodajnih cen. Omogoča vnos odvisnih stroškov, rabatov, popustov, tečajev in faktorjev, ki se upoštevajo pri izračunu nabavnih cen.

V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:

·      Leto – predlaga se letnica iz aktivnih nastavitev. Podatke lahko vnašamo/spreminjamo samo za tekoče leto iz nastavitvenih podatkov in za mesec januar iz naslednjega leta. Ob izboru naslednjega knjižnega leta, ko za to leto še ne obstaja promet se prikaže obvestilo »Ali želite knjižiti v naslednje knjižno leto?« Pritrdilni odgovor pomeni, da gremo naprej v preglednico, negativni odgovor pa nas vrne na polje za vnos leta.

·      Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico.

·      Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti obvezno prejem ali vračilo ali zapisnik o spremembi cen. Preglednica za vse tri vrste prometa je enaka, okna za vnos/spremembo prometa pa so različna za vsak tip prometa. Za opis vnosa vračil in zapisnikov o spremembi cen glej dodajanje vračil in dodajanje zapisnikov o spremembi cen.

·      Artikel – vpišemo šifro artikla, če želimo dodatno filtrirati prikazane dokumente na preglednici. Tako lahko iščemo na katerih dokumentih imamo določen artikel.

·      Serija – vpišemo šifro sarže (serije), če želimo dodatno filtrirati prikazane dokumente na preglednici. Tako lahko iščemo na katerih dokumentih imamo določen artikel neke določene serije.

Nad preglednico so aktivne ikone »vnesi zapis«, »popravi zapis« in »briši zapis«. Za ostala leta pa le »popravi zapis«, ki ima le funkcijo pregleda podatkov. Privzeta preglednica prikaže zadnjih petdeset prejemov po padajoči številki. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje podatkov.

Aktivna je tudi ikona »Izvoz podatkov« na kateri imamo možnost zagona programa za poročanje Intrastat.

S kvadratkom »  Osveževanje vrstic« določimo, ali se ob vnašanju vrstic prejemov v ozadju osvežuje preglednica vrstic prejema. Če ta izbor ni potrjen, nam program vnosa vrstic prejema deluje hitreje (v odvisnosti od strojne opreme).

Vrstice s knjiženimi prejemi, ki jih je možno deloma spreminjati so obarvane rdeče.

Natisni