Obdobja

Uredimo davčna obdobja v vrsticah preglednice. Program predlaga 12 davčnih obdobij. Davčno obdobje ustreza mesecu, meja obdobja je najnižji dan v mesecu in najvišji dan v mesecu. Predlagan odbitni delež je 100%.

·      Mesec – izpiše se mesec po zaporedju.

·      Datum od – izpiše se najnižji datum v mesecu, ki je vpisan v vrstici.

·      Datum do – izpiše se najvišji datum v mesecu vrstice, ki je vpisan v vrstici.

·      % odbitnega deleža – program predlaga 100%. Podatek lahko popravimo. V kolikor imamo obdobja, ki zajamejo več mesecev, se pri spremembi podatka enega meseca, ustrezno popravi % odbitnega deležna v vseh mesecih istega obdobja.

·      Obdobje – predlagana obdobja ustrezajo mesecu. V kolikor nimamo 12 davčnih obdobij v letu, predlagana obdobja popravimo. Popravljamo od januarja navzdol.

·      Obračunano – podatek se ne vnaša. Obdobje dobi kljukico potem, ko smo v obdelavi Obračuni – Obrazec DDV-o izbrali Vrsta obračuna DDV = Dokončni obračun.

·      Obračun po plačani realizaciji – če želimo obdobje obračunavati po plačani realizaciji označimo s kljukico. Če stolpec ni viden, z desnim gumbom kliknemo na preglednico in izberemo Privzeto.

Natisni