Verzija 2018.15.001 z dne 23.11.2018

 • Uvedba oznak DDV na glave in vrstice dokumentov izdaj maloprodaje
  • V tej verziji je uvedena možnost različnih oznak DDV v glavah in vrsticah računov (gotovinska in negotovinska prodaja, predračuni). Oznake DDV se predlagajo na podlagi šifranta strank (glave) in na podlagi šifranta artiklov (vrstice). V glavah računov je možno oznake spreminjati. V vrsticah se predlagajo iz glave računa ali iz artiklov, predlaganih vrednosti pa na vrsticah ni možno spreminjati.
  • Vključitev uporabe oznak DDV je preko novega polja »Uporaba oznake DDV« v nastavitvah programa. Privzeta nastavite je, da to ni vključeno in program deluje nespremenjeno, kot do sedaj.
  • Zaradi vpeljave oznak DDV na vrstice dokumentov se je dopolnilo delovanje programov vnosa dokumentov (Gotovinska in Negotovinska prodaja, Predračuni), tiskanje dokumentov izdaj na standardne qrd obrazce, izpisi Rekapitulacije blaga in davkov ter Knjiga izdaje, knjiženje v knjigovodstvo, prenosi iz off-line blagajn.
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Dodaten datumski pogoj za aktivnost gumba »Iz dobavnice«: če je leto iz sistemskega datuma različno od leta iz glavnega filtra preglednice, je ta gumb »Iz dobavnice« neaktiven.
   • Prenos podatkov na off-line blagajno
    • Dodana nastavitev »Prenos celotnega šifranta«. S tem določimo, da se poleg artiklov, kateri so imeli promet na poslovalnici, za katero prenašamo podatke, prenesejo tudi tisti artikli, kateri nimajo zaloge in nimajo prometa v tekočem letu.
  • Sestavnice
   • Iskanje cen sestavnic iz zadnje kalkulacije dopolnjeno na način, da se išče na podlagi tekočega leta, t.j. leta iz sistemskega datuma.

Natisni