Gumb Odprema

  • Odprema pomeni prepis podatkov v Odpremo in  izvoz podatkov o naročilu v MSP (Materialno skladiščno poslovanje) in FAK (Fakturiranje). Odvisno od splošnih nastavitev. Naročilo knjižimo tako, da najprej v preglednici Naročila Kupcev označimo izbrano naročilo. Ob kliku na gumb  - Odprema (Alt-O) se odpre okno Knjiženje naročila. Izberemo lahko več naročil. Program najprej preveri, če obstajajo nastavitveni podatki za knjiženje.

  • V vsakem primeru prikaže še ostale podatke za knjiženje v MSP.
  • Kjer je potrebno izpolniti v podtip prometa in konto porabe v MSP.
  • Ko je naročilo uspešno poknjiženo v odpremo se prikaže protokol knjiženja v MSP in FAK.
  • Naročila dobijo nove statuse. Če je bilo poknjiženo samo v odpremo dobi status v pripravi. Ta status ima tudi dokler ni v celoti odpremljena naročena količina izdelkov. Ko pa je vse odpremljeno dobi naročilo status »Zaprto«.
  • Prikazano okno je za vse možnosti. Če je proizvodnji način dela, kjer se določi skladišče izdelkov in materialov. In za knjiženje materiala iz CS (Carinskega skladišča) – za stranke, ki imajo carinsko skladišče. Te stranke lahko izberejo še faktor povečanja vrednosti za knjiženje v prejem v MSP.
  • Če je izbrana možnost »Izpis dokumentov« se potem ob koncu knjiženja v MSP in FAK lahko izbere katera dobavnica se bo tiskala in kateri račun se bo izpisal.

Natisni