verzija 2017.02.000

Preglednica: Dodano hitro odklepanje označenih plačilnih nalogov. Označevanje s tipko Ctrl + klik.

Natisni