Verzija 2017.06.003 z dne 12.5.2017

  • Na odpremnih nalogih dodan pripomoček za masovno spreminjanje cen in popustov.
  • Izpopolnjen način delovanja in kontrol pri potrjevanju naročil dobavteljem preko čakalne vrste.

Natisni