Strokovna komisija

Strokovna komisija mora biti imenovan pred nadaljevanjem postopka – kasneje njene sestave ni več mogoče spreminjati.

Vse do sedaj navedene podatke je potrebno skrbno vpisati, saj se lahko samo na osnovi popolnih podatkov oseba, ki je zadolžena za odobrite ali zavrnitev naročila, odloči, ali se bo naročilo izvedlo.

·      Odločba o imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb je izpis pripravljeni s pomočjo qrd orodja na osnovi vzorca. Glede na vaše potrebe in želje lahko na podlagi danega vzorca oblikujete svoj izpis – dodate logotip, spremenite pisavo, robove strani… Pripravljen izpis se shranjuje v Pregled nad dokumenti, shranjuje pa se v pdf ali qrd obliki, odvisno od nastavitve programa (PRAC – Nastavitve programa – polje Shrani se kopija dokumenta qrd v pdf).

Natisni