Verzija 2020.05.001 z dne 10.4.2020

 • eBOL
  • Omogočeno tiskanje eBOL za izbrani mesec.
  • V preglednico je dodano polje Datum izdaje / preklica.
  • Omogočena izbira posebnega delovnega koledarja.
 • Krediti in odtegljaji
  • Omogočen vnos odtegljaja z zneskom 0.
 • Ostali šifranti
  • Omogočen dostop do šifranta delovni koledarji.
  • Urejena izbira vrste dogodka v šifrantu vrste odsotnosti.
 • Posredni vnos
  • Urejen uvoz vseh odsotnosti v primeru koledarja 5×7+5.
  • Omogočena uporaba izbranega koledarja za uvoz podatkov vseh odsotnosti.
 • Obračunski list
  • Pri tiskanju obračunskega lista za javni sektor so umaknjeni podatki premij KDPZ v primeru, če zaposleni ni vključen v dodatno pokojninsko kolektivno zavarovanje.
 • Prenos v plačilni promet
  • Dodano opozorilo v primeru, če prejemnik sindikalne članarine ni določen.
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočeno tiskanje podatkov uvoza vseh odsotnosti.
  • Urejen uvoz vseh odsotnosti v primeru bolniške odsotnosti in praznika na dan, ki bi sicer za zaposlenega bil deloven.
  • Urejen uvoz vseh odsotnosti v primeru koledarja 5×7+5.
  • Dopolnjen pripomoček za brisanje zapisov iz koraka 1.

Natisni