Verzija 2020.02.004

Materialno skladiščno poslovanje

  • Knjiženje
    • Promet
      • Prejem
        • Dokumente prejemov, ki so knjiženi iz prevzemov NDK, je možno popravljati, kot je veljalo pred ver.2020.02

Natisni