Struktura jedi

Okno Struktura jedi za nastavitvene podatke.

·      Šifra od do – vnesemo šifre jedi iz šifranta Artikli. Prazno pomeni, da meje ni.

·      Skupina – vnesemo skupine jedi iz šifranta Skupine artiklov. Prazno pomeni, da meje ni.

·      Izpis opomb – izberemo, ali se opombe izpišejo ali ne.

·      Razvrščanje – izberemo lahko Po šifri ali Po nazivu. Privzeto je Po šifri.

·      Opis liste – vnesemo opis, ki se bo izpisal v glavi liste.

·      Izpis nastavitev – izberemo, ali se na koncu izpišejo tudi nastavitve ali ne.

Lista izpiše sestavine, hranilne vrednosti in nabavno ceno po jedeh za izbrane jedi in skupine jedi.

 

Natisni