Nagrajevanje

Ta skupina dogodkov se od ostalih loči po tem, da je povezana neposredno z obračunom plače. Obračun plače preverja dogodke nagrajevanja in vse, pri katerih obdobje veljavnosti ustreza obdobju obračuna, prenese v obračuna. Prenose se uredi z nastavitvami v šifrantu dogodkov, postopek obračuna pa v šifrantih sistema obračuna.

 • Šifra - vnesemo ali izberemo šifro zaposlenega, izpišeta se priimek in ime.
 • Zaporedna številka - dogodka v okviru zaposlenega se dodeli programsko
 • Dogodek - vnesemo ali izberemo šifro dogodka, izpišejo se : naziv dogodka, šifra in naziv skupine dogodkov glede na šifrant dogodkov¸. Program predlaga zadnjo vneseno šifro
 • Opis – kratek opis oz. utemeljitev
 • Vrednost – znesek ali odstotek izplačila
 • Oznaka – izberemo oznako vrednosti Znesek ali Odstotek
 • Izplačevanje od – začetni datum veljavnosti izplačila
 • Izplačevanje do – končni datum veljavnosti izplačila

Glede na gornja datuma se vrednost prenaša v obračun plač. Pogoj je, da mesec in leto iz datumov ustrezata mesecu in letu obdobja za katero se obračunava plača. Npr : od 1.1.2008 do 31.5.2008 pomeni, da se vneseni dogodek obračuna pri plačah za obdobje januar – maj 2008. Če obdobje ni vneseno, se dogodek obračunava do izbrisa ali vnosa datumov veljavnosti.

 • Dokument - oznaka in številka dokumenta
 • Datum izdanega dokumenta
 • Kraj izdaje dokumenta
 • Priponka - SAOP raziskovalec za delo z dokumenti (izpis iz vzorcev, kopiranje z optičnim čitalcem in shranjevanje)
 • Kopiraj dogodek –  s pomočjo ikone  lahko tako vnesen dogodek z vsemi vnesenimi podatki na zelo enostaven način prekopiramo še na ostale zaposlene. V takem primeru na prekopiranem dogodku vnesemo ustrezno šifro zaposlenega, kateremu želimo prekopirat dogodek.

Natisni