Urejanje podatkov o predprejemih

Podatke o  predprejemih urejamo tako, da najprej v preglednici Predprejemi označimo izbrani predprejem, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem predprejemu.

V primeru, da je predprejem že knjižen v prejem in se spreminjajo finančni podatki, nas ob potrditvi sprememb na predprejemu (Gumb Potrdi), program vpraša:

Poleg tega je še kontrola prejema, če je zaklenjen s strani modula PRAC. V tem primeru je popravljanje (spreminjanje) predprejema onemogočeno.

S potrditvijo se popravijo tudi podatki v prometu (prejem in morebitna izdaja) za spremenjene artikle. Prav tako se spremenijo tudi ustrezni ceniki, kot če bi ponovno knjižili predprejem v prejem preko gumba »V prejem«.

Natisni