Krediti in odtegljaji

Meni odpre preglednico podatkov o aktivnih kreditih in drugih ponavljajočih odtegljajih zaposlenih, ki so označeni za obračun plač.

Neposredno v preglednici lahko:

kredite in odtegljaje označimo kot neaktivne

vnesemo in spreminjamo datum prejema pogodbe

kreditom in odtegljajem spremenimo znesek obroka

kreditom spreminjamo število vseh obrokov

kreditom določimo šifro javnega sektorja. Šifro lahko trenutno prikazanim kreditom vpišemo tudi avtomatsko s klikom na gumb , ki odpre naslednje opozorilno okno:

 

Kredite lahko dodajamo, spreminjamo ali brišemo tudi s standardnimi gumbi. Tam imamo na voljo vse podatke kreditov iz vnosnega okna šifranta zaposlenih.

Pri uporabnikih, ki imajo izpolnjeno šifro proračunskega uporabnika v nastavitvah je vnos šifre odtegljaja za JS obvezen.

Natisni