Tiskanje knjige Evidenca pretokov med gospodinjstvom in podjetjem

Ko se odločimo za tiskanje pri knjigi Gospodinjstvo – Podjetje imamo na voljo več vrst izpisov. Ob kliku na gumb Izpis šifranta se odpre meni z ukazi.

·    Vknjižbe;

·    Zbiri zneskov po stolpcih;

·    Evidenca pretokov med gospodinjstvom in podjetjem.

 

Z ukazom Evidenca pretokov med gospodinjstvom in podjetjem  natisnemo celotno Evidenco pretokov med gospodinjstvom in podjetjem.

 

·    Letnica obr. leta – vpišemo letnico obračunskega leta, za katerega želimo prikazati in natisniti podatke o vknjižbah.

·    Zaporedna št. – omejimo izpis le na vknjižbe z izbranimi zaporednimi številkami. V okenci vpišemo začetno in končno zaporedno številko knjiženja.

·    Ime izpisne listine – zapišemo ime izpisnega dokumenta, ki se natisne na vrhu lista.

·    Tabela – razširimo okno, tako da se spodaj prikaže preglednica s podatki. Pri tem se upoštevajo vse nastavitve, ki smo jih opravili v tem pogovornem oknu.

·    Predogled – prikažemo podatke v enaki obliki, kot se natisnejo na tiskalniku.

·    Tiskaj – natisnemo podatke na tiskalniku.

Natisni