Gumb "Nalogi QM"

Gumb je aktiven, če obstaja povezava modula VRP z modulom QM. Aktiviranje gumba (funkcije) odpre opcije pregleda kontrolnih nalogov povezanih z delovnim nalogom:

  • Prevzem procesa
  • Medfazna kontrola
  • Končna kontrola

 

Po izbiri vrste kontrolnih nalogov se prikaže preglednica, ki prikazuje kontrolne naloge (in njihove podatke, statuse) s katerimi (oziroma v katere) je bil prenesen delovni nalog.

Natisni