Pregled temeljnic

Izpis nam omogoča pregled temeljnic po mesecih. Ob aktiviranju tega programa se nam odpre okno, kjer določimo obdobje za katero bomo pregledovali temeljnice.

 

·      Letnica obr. leta – izpiše se leto iz nastavitev. Če želimo vpogled v podatke preteklih let letnico pretipkamo.

·      Obdobje - določimo obdobje za katero želimo pregledovati temeljnice. Prazno obdobje pomeni, da se bodo izpisale vse temeljnice v izbranem letu.

 

 

Temeljnice lahko pregledujemo:

·      Gumb Konti – omogoča pregled temeljnice po zbirnih podatkih po posameznih kontih.

·      Gumb Pregled pometa – omogoča pregled posamezne temeljnice. Odpre se okno Pregleda knjiženja, kjer lahko podatke pregledujemo in združujemo na podlagi izbranega kriterija.

·      Gumb Tiskalnik – promet breme / dobro in saldo breme / dobro izbrane temeljnice lahko tudi natisnemo.

V preglednici je kolona Število vknjižb, v kateri je prikazano število vknjižb na temeljnici v okviru izbranega obdobja. To je namenjeno predvsem računovodskim servisom, ki zaračunavajo strankam svoje storitve na podlagi števila vknjižb poknjiženih v določenem obdobju.

Natisni