Verzija 2018.14.001 z dne 05.11.2018

Pošiljanje obračunskih listov po elektronski pošti

Natisni