Kartica stranke (pokončni in ležeči izpis) in Devizna kartica stranke (pokončni izpis)

Osnovno

·      Letnica obr. leta – program predlaga letnico iz nastavitev.

·      Obdobje od .. do – vpišemo obdobje za katero želimo natisniti kartico stranke.

·      Šifra stranke od .. do - vpišemo stranke za katere želimo izpis.

·      Konti od .. do – vpišemo konte za katere želimo pregled kartice.

·      Tip konta – izbiramo med Redni konti, Evidenčni konti ali Vsi konti.

·      Izven bilančni – izbiramo med Redni konti, Izven bilančni ali Vsi konti.

·      Vrsta kartice - izbiramo lahko med analitično in zbirno. Če se odločimo za analitično, nam bo program pripravil kartico, na kateri so vidne vse vknjižbe tekom leta. Če pa želimo na izpisu samo pregled prometa po mesecih in saldo kartice, lahko izberemo zbirni izpis.

·      Seštevek po obdobjih – če izberemo DA, nam bo program sešteval promet v okviru obdobja in na koncu nam bo prikazal seštevek prometa za vsa obdobja.

·      Razvrščanje – kartico lahko razvrščamo po obdobjih in po datumih v okviru obdobja.

·      Ime izpisne liste – vpišemo poljuben tekst, ki se nam bo izpisoval v glavi pripravljenega izpisa.

·      Konto in opis vknjižbe – če polje označimo s kljukico, se nam na kartici izpisuje številka konta in opis vknjižbe.

·      Devizni podatki – če polje označimo s kljukico, se nam bodo na izpisu izpisovali tudi zneski v tuji valuti in oznaka tuje valute (npr. za USD se nam bo izpisalo 840).

·      Stroškovni podatki – če polje označimo s kljukico se nam bodo na izpisu in predogledu izkazovali tudi podatki o SM, SN, Referentu in Nalogu.

·      Seštevek kartic - označimo če želimo seštevek kartic.

·      Kartica na novo stran- označimo če želimo vsako kartico stranke na svoji strani.

 

Dodatno

·      SM od .. do - –  izberemo SM za katerega želimo izpis.

·      SN do .. do –  izberemo SN za katerega želimo izpis.

·      Referenti od .. do –  izberemo referente za katere želimo izpis.

·      Zaključena kartica – izberemo ali želimo zaključeno kartico ali ne. Ob izbiri zaključena kartica lahko vpišemo Besedilo v zaključku kartice.

Natisni